Kontakt

info@tolvsbobyförening.se
Ordförande, Rolf Eriksson, tel. 070220762
Hemsidan, Gunvor Kuha,  tel. 0723733337