Protokoll hösten 2018

Tolvsbo byförening höst 2018 pdf.

Tolvsbo byförening
Styrelsemöte 13 aug kl 19 i bystugan
Närvarande: Rolf Eriksson, Per-Åke Algotsson, Anneli Andersson, Marie-Louise Andersson , Britta
Eriksson,Per-Arne Grummich, Roswitha Robijn och Nina Wennerström.
1. Ordföranden hälsade välkomna.
2. Skördefesten den kommande 22 september avhandlades. Årets annons uppvisades. Rolf har
beställt annonsering i annonsbladet 19 och 26 augusti och 2,9 och 16 september. Per-Arne talar med
Bärkehallen om annons där på lördagen. Rolf trycker upp annonsen i olika storlekar och Per-Åke
sätter upp dem i byarna runtom. Utbudet i kafet diskuterades, smörgåsar av Roswitha, köpta bullar
och äppelkakor med vaniljsås. I fjol hade vi 240-250 besökare. Flera var frivilliga kaffeförsäljare. Vi
enades om att det som vanligt skulle bli mycket lyckat och hoppas att försäljare av bl.a. potatis och
äppelmust kommer. Styrelsen samlas i stugan kvällen d 21:a kl 19 för att ställa i ordning.
3. Badplatsen hade besökts av de flesta. Kommunen lade dit den utlovade bryggan i
fruntimmersveckan i år. Vi väntar än på soptunna och s.k. Baja-Maja.
4.Tolvsbostigen renoveras just nu av några ynglingar som leds av Gunnar Stålberg (Söderbärke
hembygdsförening). De går fram med röjsågar. Byföreningen måste kontrollera markeringen i skogen
och några av informationstavlorna måste hängas upp bättre. Styrelsen samlas med verktyg lördag d 8
sept kl 10 för detta. Det påpekades även, att nya kurser i hanterandet av röjsåg och motorsåg med
efterföljande intyg anordnas av Smedjebackens kommun i höst.
5. Fönster i bystugan – nedervåningen- har lyfts ut för renovering. Allmänt erkännande av att denna
heta sommar kan man inte förväntas renovera fönstren, trots det uppenbara behovet.
6. Ordföranden tackade för visat intresse.